Mjedisi i gjuhës është një vend i hapur mësimi për njerëzit me prejardhje të ndryshme dhe një vendtakim për shkëmbimin ndërkulturor. Mjedisi i gjuhës është çelur në tetor 2015 dhe drejtohet nga vullnetarë. Ky ndodhet direkt përbri ndërtesës së Bibliotekës Qëndrore në Josef-Haubrich-Hof.

Në mjedisin e gjuhës takohen në mënyrë të veçantë:

  • Të arratisurit, të cilët dëshirojnë të mësojnë gjermanisht
  • Të angazhuarit dhe iniciatorët vullnetarë, të cilët dëshirojnë të ofrojmë mbështetjen e tyre

Në mjedisin e gjuhës ka:

  • WLAN
  • Materiale mësimi për gjermanisht
  • Vende pune në grup dhe të veçanta
  • Kompjutera, vend dëgjimi për CD etj.

Mjedisi i gjuhës ofron: 

  • Organizime të rregullta pa pagesë për të mësuar gjermanisht
  • Konsultim, ndihmë në detyrat e shtëpisë dhe shkëmbim
  • Një lidhje të ngushtë me Bibliotekën Qëndrore ngjitur

Adresa dhe orari i hapjes

© Stadt Köln

Josef-Haubrich-Hof 1a
50676 Köln

Të hënë deri të premte, ora 14 deri 18
Të shtunë, ora 10 deri 15

Organizime të rregullta

E hënë, ora 17-18Shkëmbime veti i dytë në gjermanisht
Me një partner gjuhe mësohet gjermanisht: të flitet, të shkruhet, të njihesh
E martë, ora 16-18Të shkruarit në jetën e përditshme dhe profesion
Ndihmë në shkrim të letrave dhe kërkesave
E martë, ora 18-19:30Dialog gjermanisht
Mësohet së bashku të lexohet, shkruhet dhe flitet
E mërkurë, ora 17-18Rrethi gjuhësor
Njerëzit takohen dhe flasin gjermanisht
E premte, ora 17-18Rrethi gjuhësor
Njerëzit takohen dhe flasin gjermanisht
E shtunë, ora 12-14Ndihmë hapur në gjermanisht
Mësohet gjermanisht, sqarohen pyetje, kuptohet jeta e përditshme

Raporte

Kontakti

Biblioteka Qëndrore Köln
Koordinim mjedis gjuhe

Sarah Dudek, Lektorat
Carolin Köhnen, drejtimi për lëmin, kati i 2-të

Telefon: 0221 / 221-23932

E-Mail an: sprachraum@stbib-koeln.de