قانون ثبت در آلمان

در آلمان، یک قانون ثبت اجباری برای همه ساکنین معتبر است. هر کس که خانه ای میخرد، باید در عرض دو هفته آنرا ثبت کند. همچنین هر کس که به خانه جدیدی اسباب کشی میکند، باید در عرض دو هفته آنرا ثبت کند.

 

چه مدارکی لازم است؟

- گذرنامه، (یا ترجمه آن اگر توسط مراجع خارجی صادر شده باشد) مدارک شناسایی شخصی

- گواهی ورود، صادر شده توسط اداره فدرال مهاجرت و آوارگان (BAMF)

- برگه تقاضای پناهندگی، صادر شده توسط اداره فدرال مهاجرت و آوارگان (BAMF)

- مجوز اقامت، صادر شده توسط اداره فدرال مهاجرت و آوارگان (BAMF)

- گواهی موقت متقاضی پناهندگی، صادر شده توسط اداره اتباع خارجی محلی

- برگه تقاضای پر شده و امضاء شده توسط شخص

- تاییدیه مالک خانه

= تاییدیه موسسه یا صاحبخانه پذیرنده

این مدارک همچنین میتوانند همراه برگه های تقاضایی باشند که با تاریخ و امضای اعضای کنونی و مهر پناهگاه اضطراری ارائه میشوند.

آوارگان زیر سن قانونیِ بدون همراه، باید یک گواهی از طرف موسسه پذیرنده ارائه کنند.

 

کجا میتوانم ثبت نام کنم یا مشخصات را عوض کنم؟

در شهر کلن 9 مرکز ارائه خدمات به متقاضیان وجود دارد که کار ثبت نام و یا تغییر مشخصات را میتوان از طریق آنها انجام داد.

اصولا، تقاضاها از طریق مرکز خدمات متقاضیان در شهرداری انجام میشوند که در آن اقامتگاه/ پناهگاه اضطراری وجود دارد.

 

موقعیت مراکز خدمات متقاضیان:

مرکز خدماتِ Innenstadt
Laurenzplatz 1, 50667 Köln

ساختمان شهرداری Rodenkirchen
مرکز خدمات متقاضیان: Hauptstraße 85, 50996 Köln

ساختمان شهرداری Lindenthal
مرکز خدمات متقاضیان: Aachener Straße 220, 50931 Köln

ساختمان شهرداری Ehrenfeld
مرکز خدمات متقاضیان: Venloer Straße 419-421, 50825 Köln

ساختمان شهرداری Nippes
مرکز خدمات متقاضیان: Neusser Straße 450, 50733 Köln

ساختمان شهرداری Chorweiler
مرکز خدمات متقاضیان: Athener Ring 5, 50765 Köln

ساختمان شهرداری Porz
مرکز خدمات متقاضیان: Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln

ساختمان شهرداری Kalk
مرکز خدمات متقاضیان: Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln

ساختمان شهرداری Mülheim
مرکز خدمات متقاضیان: Wiener Platz 2a, 51065 Köln

 

ساعات کاری مراکز خدمات متقاضیان:

دوشنبه و جمعه، 7:30 تا 12

سه شنبه، 9:30 تا 18

پنجشنبه، 7:30 تا 16

چهارشنبه، فقط با هماهنگی قبلی